آموزش خانواده با حضور دکتر تبریزی

به گزارش روابط عمومی مجموعه مدارس امید نو جلسات متوالی آموزش خانواه با حضور دکتر تبریزی در سالن همایش مدرسه برگزار شد.
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز شد و جناب آقای دکتر تبریزی با بحث و گفتگو در حیطه خانواده و تربیت فرزندان به بحث و گفتگو پرداختند

و شیوه ها و راهکارهای متفاوت را به اولیا ارائه نمودند.

ایشان اظهار داشتند: در جامعه امروز، مدرسه رسالت تربیت کودکان و نوجوانان را در چارچوب هدف ها و برنامه های مشخص تربیت عمومی عهده دار است. سیار هستند پدر و مادرهایی که به اتکای تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه ای مبنی بر اینکه مسئله تعلیم و تربیت اصولا به مدرسه محول شده است ، از کنار مهمترین نیازهای رشدی فرزندان خویش بی توجه می گذرندو در امر تربیت فرزندان خود عملا نقش موثری را به دوش نمی گیرند.

وی با اشاره به نقش مهم ارتباط بین خانه و مدرسه در رشد تربیتی و تحصیلی دانش آموزان خاطرنشان شد: به همین دلیل طرح آموزش خانواده با هدف ایجاد پل ارتباطی مستمر بین خانه و مدرسه در راستای تعامل موثر و مفید تر اولیاء با سیستم تعلیم و تربیت فرزندان در دستور کار ی اجرایی مدرسه امید نو قرار گرفته است.

جناب آقای فرجی معاون آموزشی مجموعه مدارس امید نو در حیطه برگزاری جلسات آموزش خانواده گفتند: والدین در آموزش خانواده می آموزند که فرزند خود را بی قید و شرط دوست داشته باشند ، در برآورده کردن نیازهای فرزندان رابطه ای آمیخته با احترام، مسئولیت و حمایت اثر بخش داشته و به طور عمیقی در حیطه های رشد و توسعه فرزندانشان تاثیر بگذارند.

و همچنین در ادامه گفتند:لازم است خانواده ها برای رشد شاخص های تحصیلی ، تربیتی و مشارکتی در کانون خانواده و مدارس از فعالیت و خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده نیز غافل نشوند.
جلسات با پرسش و پاسخ پایان یافت .