دپارتمان موسیقی

دپارتمان موسیقی

مجموعه مدارس امیدنو با توجه به رویکردها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای تمامی گروه های سنی کلاس های آموزش موسیقی برگزار میکند.

در این کلاسهای که دانش آموزان و اولیا هم میتوانند حضور بهم رسانند ساز های سنتور، دف و تنبک آموزش داده می شود ولی توصیه ما برای عزیزانمان ساز سنتور میباشد.

این کلاس ها با حضور جناب آقای منفرد برگزار می شود که به صورت 8 جلسه در دوماه برنامه ریزی شده است.

لازم به ذکر است کلاس ها به تنهایی اثرگذار نخواهد بود و هر آموزشی نیاز به تمرین، تمرین و تمرین دارد.

از طرفی برای آشنایی تمامی دانش آموزان بخصوص دانش آموزان پیش تا سوم در کلاس بازی که برای ایشان در نظر گرفته شده است ، در بازه زمانی سه ماهه یا دو ماهه کلاس های بازی های آوازی برگزار می شود.

درباره فواید بازی ونقش آن درپرورش جسم وروح آنها ، پژوهش های زیادی انجام شده است وکارشناسان وپژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، نیاز اولیه وضروری کودکان است وهر چه امکان پرداختن آنهابه بازیهای سالم وسازنده بیشتر باشد ،فکر وذهن وجسم آنها بهتر پرورش می یابد وخصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد.

هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود رانشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی وتأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است وچه توانایی هایی دارد، دنیا چیست وچگونه خود راباید بامحیط هماهنگ کند. بازی می تواندبه کودک اعتمادبه نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم و مفید. درنتیجه برای اینکه کودک درآینــده، زندگی خوب وبالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است.

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

 1.  موجب ارتباط کودک بامحیط بیرون می شود ودنیای اجتماعی او راگسترس میدهد.
 2.  موجب شکوفایی استعدادهای نهفته وبروز خلاقیت می شود.
 3.  همکاری،همیاری ومشارکت کودک توسعه می یابد.
 4.  با رعایت اصول ومقررات آشنا می شود.
 5.  همانند سازی با بزرگسالان رامی آموزد.
 6.  بامفهوم سلسله مراتب آشنا شده وآنرا رعایت می کند.
 7.  رقابت رامیآموزد وشکست رابطور واقعی تجربه می کند.
 8.  قدرت ابراز وجود پیدا می کند واز ترس،کمرویی وخجالت بیهوده رها می شود.
 9.  حمایت ازافراد ضعیف رامی آموزد
 1. نقش بازی دررشد عاطفی
 2. نیاز به برتری جویی را ارضا می کند.
 3. موجب ابراز احساسات،عواطف، ترس ها و تردیدها،مهر و محبت،خشم و کینه و نگرانی ها می شود.
 4. تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند.
 5.  برون نگری کودک را افزایش می دهد.

نقش بازی دررشدجسمی کودک

 1.  موجب رشد هماهنگ دستگاهها واعضای مختلف بدن می شود.
 1.  باعث تقویت حواس کودک میشود.
 2.  نیرو وانرژی بدن رابه بهترین شکل مصرف می کند.
 3.  کودک به توانمندیهای فکری وبدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازی -رشد ذهنی کودک

 1.  دریادگیری زبان نقش بسزایی دارد.
 2.  دررشد هوشی بسیار مهم تأثیر دارد.
 3.  با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شود.
 4.  رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود.
 5.  موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک بوجود می آید.
 6.  زمینه ی بهتر برای تفکر فراهم می آورد.

آموزش سنتور یکی از مهم­ ترین و حساس­ ترین آموزش ­های ارائه شده درآموزشگاه آوای سپهر است.ساز سنتور با دو زخمه­ چوبی نواخته می ­شود و فرود آمدن زخمه ها برروی تعداد سیم ­های زیاد فضای آموزش این ساز را از دیگر سازهای موسیقی ایرانی کمی متفاوت کرده است.

سنتور یکی از سازهای زِهی- ضربه ای (مضرابی) است که دارای شکل کاملاً منظم و هندسی می باشد. این ساز از یک جعبه تشدید صدا به شکل ذوزنقه تشکیل شده است که بلندترین ضلع موازی آن نزدیک به نوازنده و دو ضلع با طول برابر، دو ضلع موازی را به شکل مورب قطع می کنند.

سنتور دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های چهارتایی تقسیم می‌شوند.این دسته‌های چهارتایی از روی یک خرک عبور می‌کنند و هر چهار سیم هم‌کوک می‌باشند؛ اما هر سیم جداگانه به گوشه های معینی که در سطح جانبی راست کار گذاشته شده‌است، متصل می‌گردد.

نوازندگی سنتور با دو چوب نازک با نام مضراب ،انجام می‌شود. مضراب‌ها در گذشته بدون نمد بودند ولی اکنون بیش‌تر به مضراب‌ها نمد می‌چسبانند که باعث نرمتر شدن و کم زنگ‌تر شدن آوای سنتور می‌شود. نوازندگی این ساز علاوه بر چابکی دست‌ها، به تمرکز ذهن نیز نیاز دارد که تنها با آزمون فراوان بدست می‌آید.

مراحل آموزش سنتور

از مهمترین بخش ­های آموزش در تمام سازهای موسیقی، آشنایی با ساختار ساز انتخابی است. هنرجو در ابتدا درباره­­ ساز سنتور می ­آموزد. در این مرحله آشنایی با ساختار فیزیکی ساز و چیدمان سیم ها بر روی بدنه ضروری است.

هم چنین نحوه­ نشستن صحیحِ در هنگام نوازندگی تاثیر مستقیمی در کیفیت نواختن نوازنده دارد. ساختار هر ساز نحوه­ نشستن آن را مشخص می ­کند. ساز سنتور برخلاف بسیاری از سازها، با فاصله از بدن نوازنده قرار می­ گیرد.در این حالت آگاهی از استانداردهای نشستن صحیح مانند فاصله­ ساز از نوازنده و زاویه صحیح دست ها نسبت به ساز، برای هنرجویان نوپا که در دوره های آموزش سنتور شرکت کرده اند بسیار ضروری است.