دپارتمان هنر و خلاقیت

دپارتمان هنر و خلاقیت

مجموعه مدارس امید نو در برنامه ریزی آموزشی خود برای دانش آموزان  در زنگ هنر و خلاقیت در نظر گرفته شده ، به اموزش آکادمیک می پردازد.

در زنگ خلاقیت دانش آموزان با توجه به مقطع تحصیلی خود در فعالیتهای انتخابی شرکت می کنند، از جمله برنامه های کلاسی خلاقیت : آموزش معرق و مشبک (کار و طراحی با چوب) ،کار روی فلز مس، بافت ، کاردستی خلاق، خلاقیت با آبسلاک و کلاژ و …. میباشد.

و در زنگ نقاشی نیز دانش آموزان با توجه به طرح درس مرتبط با پایه خود آموزش پایه ای رنگ امیزی با مدار رنگی ،پاستل روغنی، گواش و آبرنگ و همچنین سیاه قلم به فعالیت میپردازند و آموزش میبینند.

هنرفقط

نقاشی نیست،

               طراحی نیست، 

                             موسیقی نیست ،….

بلکه هنر وسیله ای است برای :

شکوفایی، نوآوری و خلاقیت کودکان،

                  کشف توانمندی و استعدادهای نهفته کودکان،

                                             پرورش مهارتهای دست ورزی ….

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.انسانها هنر را برای تسکین خود برگزیده‌اند ، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر مایه آرامش می‌جویند .

آنچه در هنر به نظر اصل است ،‌ زیبایی است . هرچند در هرزمانی زیبایی را به شکل‌های مختلفی درک می‌کنند. نقاشی در ابتدا برای برای کودکان در حکم یک بازی است. شروع این بازی بسیار لذت بخش خواهد بود. اما اگر این اشتیاق درست هدایت نشود شعله هایش خیلی زود خاموش خواهند شد .

 نقش هنر در آموزش سایر مفاهیم یادگیری

 چشم خلاق چشمی است که زیبایی ها را می چشد.

امروزه دانشمندان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت اهمیت این مسئله را بوضوح دریافته و درصدد هستند با بهره گیری از ویژگی های درس هنر، آموزش ها را تعمیق و تسهیل بخشیده و آن را شادی آفرین و لذتبخش نمایند. توجه به پرورش هوش های چندگانه، برنامه ریزی برای پرورش خلاقیت ها، فعالیت های گروهی، مشارکتی و آزادانه دانش آموزان مصادیقی بر این ادعا می باشند.

فعالیت های هنری ضمن ایجاد فرصت ها برای تقویت حس کنجکاوی، تقویت حواس، سیالی ذهن، پرورش دقت و ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری و … در کودکان که منجر به دستیابی آنان به مهارت های هنری می شود، در آموزش سایر مفاهیم آموزشی و پرورشی و دروس دیگر نیز حائز اهمیت است.

بهره گیری از شیوه ها و فعالیت های هنری برای ارائه آموزش ها موجب تعمیق یادگیری، کیفیت بخشی به عالیت های گروهی و مشارکت جویی و لذتبخش نمودن فرایند یاددهی- یادگیری گردیده و آموزش دروس دیگر را از سهل ترین روش میسر می سازد.

بهره گیری از ویژگی های درس هنر در آموزش سایر دروس نتایج زیر را به همراه دارد:

         یافتن نگاه دقیق، جستجوگر، شناخت زوایا و ابعاد یک شی یا پدیده

         ایجاد خلاقیت، نوآوری و حرکت ذهنی در دانش آموزان

         ایجاد توانایی و مهارت در دانش آموزان برای دیدن، شنیدن، خواندن، نوشتن و …

         ایجاد انبساط خاطر و نشاط در دانش آموزان

اگر بچه های ما گوشهایشان بیناتر از چشمهایشان شود و چشمهایشان شنواتر از گوشهایشان گردد، هنر شنیدن و دیدن را که از ارکان آموزش و پرورش می باشند به خوبی فرا گرفته اند، آنگاه می توان به تربیت کودکان امیدوار بود. با این توصیف، زمینه سازی برای یاددهی و یادگیری مطلوب در دوره دبستان می تواند از رسالت های مهم درس هنر باشد .