روز دانش آموز – 13 آبان 1402 – دبستان امید نو

جشن روز دانش آموز در تاریخ 13 آبان 1402 در دبستان امید نو – روز شادی، تفریح و سرگرمی در دبستان امید نو