اردو باغ پرندگان – 16 مهر 1402 – دبستان امید نو

اولین اردوی سال تحصیلی 1402-1403 در دبستان امید نو مورخ 16 مهر ماه 1402