درباره ما

درباره مجموعه مدارس امید نو

دبستان امید نو مدرسه ای در کلاس جهانی و مطابق با استانداردهای به روز می باشد که جهت هدایت و تربیت و آموزش فرزندان عزیزمان از جدیدترین روشهای موجود بهره گرفته و در این راه با شعار حرکت مستمر به سمت تعالی از کلیه پتانسیل مجموعه استفاده مینماید. ارائه محصولات آموزشی در این راه جزء فعالیت هایی است که برای عزیزانی که به هر دلیلی دسترسی حضوری ندارند میتوانند از آن بهره مند شوند.

اهداف

ارائه طیف گستره ای از خدمات آموزشی و تربیتی نوین و در سطح کلاس جهانی و مطابق بدا استانداردهای بروز جهت هدایت و تربیت آموزش فرزندان عزیزمان و بهره گیری از روش های موجود با شعار حرکت مستمر به سمت تعالی و رشد

چشم انداز

دستیابی به بالاترین جایگاه و تبدیل شدن به معتبرترین موسسه آموزشی و تربیتی در حوزه آموزش و پرورش و مقاطع ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم در ایران