در خاطرات هر يك از ما زنگ ورزش جايگاه ويژه اي داشته در برنامه هفتگي مان هميشه منتظر زنگ ورزش بوديم پوشيدن لباسهاي ورزشي با رنگهاي متنوع نشان دهنده زنگ ورزش در حياط مدرسه بود در تمامي روزهاي هفته براي اين زنگ روزشماري مي‌كرديم. هر يك از بچه ها يك رشته ورزشي انتخاب كرده و به بازي مي‌پرداختند. جاي اين سوال باقي است كه اين ورزش چه اثراتي در روح و چسم دارد؟ تربيت بدني و ورزش در مفهوم كلي يك پديده اجتماعي است كه با اعتلاي آن روابط افراد جامعه و سلامت جسم و روح آنها مستحكم مي‌يابد. روابط اجتماعي…

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Back to top