انجام تست صدا

به گزارش خبرنگار مجموعه مدارس امید نو ، تست صدا جهت تشکیل گروه سرود هماهنگ و منسجم انجام گرفت.

این تست با حضور آقای برجلو متخصص و با تجربه اینکار با حضور در مدرسه انجام گرفت.

//انتهای خبر//

خواندن 1268 دفعه

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Back to top