فیلم های رایگان آموزشی و مشاوره ای

در راستای تحقق اهداف و عدالت اموزشی مجتمع امید نو در نظر دارد محتوای آموزشی و مشاوره ای ذیل را به صورت رایگان در اختیار اولیا و دانش اموزان عزیز قرار دهد

جهت مشاهده، روی مبحث هر موضوع مورد نظر کلیک فرمائید.

 

نام درس پایه مبحث نام مدرس
فارسی اول آموزش رایگان حرف ( اِ-_ِ-ه) خانم زمانی
فارسی اول آموزش حرف ( ز ) خانم زمانی
فارسی اول آموزش نشانه (ش) خانم زمانی
فارسی اول آموزش نشانه (اِ دوستی) خانم زمانی
فارسی اول آموزش نشانه (اُ) خانم زمانی
فارسی اول نشانه (ای) مستقل خانم جواهردشتی
فارسی اول نشانه اِ خانم جواهردشتی
ریاضی اول صفحه 84 تم 12 خانم جواهردشتی
فارسی  اول نشانه (ع)
دبیر
فارسی  اول آموزش نشانه (ذ)
دبیر
فارسی  دوم نکات آموزشی درس مسجد محله ما خانم عباسی 
فارسی  دوم آموزش همزه خانم عباسی 
ریاضی  سوم  مبحث الگوها خانم پاشایی
ریاضی  سوم مبحث ماشین های ورودی و خروجی خانم پاشایی
ریاضی  سوم مبحث ساعت خانم پاشایی
ریاضی  سوم آشنایی با اعداد 4 رقمی خانم پاشایی
علوم سوم مبحث مواد اطراف ما خانم پاشایی
علوم سوم مبحث چرخه آب خانم پاشایی
علوم سوم  آزمایش نیرو دبیر
فارسی سوم آموزش بند نویسی  خانم پاشایی
ریاضی چهارم مبحث الگوها خانم خردمند
علوم چهارم گوناگونی گیاهان دبیر
ریاضی چهارم معرفی میلیون خانم خردمند
ریاضی پنجم  مبحث میلیارد  خانم قبادی
ریاضی پنجم ضرب و تقسیم میلیون خانم قبادی
ریاضی پنجم ضرب مساحتی خانم شولانی
ریاضی پنجم نسبت های مساوی خانم شولانی
ریاضی پنجم محیط دایره
دبیر
ریاضی پنجم اندازه گیری دبیر
نگارش پنجم تشخیص کلمات مفرد و جمع خانم شولانی
نگارش پنجم درس سوم_بیمارستان رازی خانم شولانی
علوم پنجم پدیده رنگین کمان خانم شولانی
ریاضی ششم معرفی اعداد صحیح خانم قنبریان
خواندن 479 دفعه

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Back to top